Deniz Gözetim Firmalarına Eğitim Düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10/08/2020 tarihinde Deniz Gözetim Hizmeti Uygulama yönergesi yayınlanmıştır.

Yönerge ile Deniz Gözetim hizmeti verecek firmaların yapması gerekenler,başvurular ve deniz gözetim yetkililerinin almaları gereken eğitimler tanımlanmıştır.

Bakanlık tarafından yayınlanan yönergede bahse konu eğitimleri verecek eğitimci yeterliliği olarak

“(5) İşletmeler bünyelerinde çalıştıracakları DGY’lere Ek-3’te yer alan eğitimleri verirler. Söz
konusu eğitimler bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yeterlilikleri haiz eğiticiler tarafından
verilir.
(6) Eğiticiler; lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinden
mezun olup işletmelerde deniz gözetim hizmeti alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmalıdır.
(7) Bünyelerinde bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz eğiticileri
bulunmayan işletmeler, bu eğitimleri 18/01/2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında İdare tarafından yetkilendirilmiş
kuruluşlardan alırlar.” tanımlamasını getirmiştir.

Bu eğitimler ile ilgili gerekli koşulları taşıyan kişileri eğitmenimiz olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Yönergenin tam metni ektedir.

deniz-ticareti-gozetim-hizmetleri-uygulama-yonergesi_10 08 2020_UAB-DGM

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir