Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Farkındalık Eğitimi

Tehlikeli maddelerin; tehlikeli yük olarak kara, hava, demir ve denizyoluyla taşınmasında çalışan ancak uzmanlık alanlarının tehlikeli madde taşımacılığı olmayan personelin bu konudaki tanımlara aşina olması maksadı ile hazırlanmış temel bilgilendirme düzeyinde bir sertifika eğitimidir.