Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Farkındalık Eğitimi

Tehlikeli maddelerin; tehlikeli yük olarak kara, hava, demir ve denizyoluyla taşınmasında çalışan ancak uzmanlık alanlarının tehlikeli madde taşımacılığı olmayan personelin bu konudaki tanımlara aşina olması maksadı ile hazırlanmış temel bilgilendirme düzeyinde bir sertifika eğitimidir.

Eğitim içeriği

Giriş
Tehlikeli Yüklerin Sınıflandırması
Tehlikeli Madde Taşımacılığı'na İlişkin Mevzuat
Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Belgeler
Tehlikeli Madde Taşımacılığındaki Aktörler
Tehlikeli Yük Taşımacılığında ambalajlar ve etiketler