Giriş
Tehlikeli Yüklerin Sınıflandırması
Tehlikeli Madde Taşımacılığı'na İlişkin Mevzuat
Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Belgeler
Tehlikeli Madde Taşımacılığındaki Aktörler
Tehlikeli Yük Taşımacılığında ambalajlar ve etiketler

Sertifika Sınavı

Sınav 20 sorudan oluşmaktadır. Sertifikaya hak kazanabilmek için toplam 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir. Geçer puan alınamadığı taktirde eğitimin yeniden alınması gerekmektedir.