Gemilerde ; Gemi Teçhizatını ve Hareketli Malzemelerin Emniyete Alınması Farkındalık Eğitimi

Gemilerde personel tarafından seyire hazırlık aşaması ve seyir esnasında gemi teçhizatını ve hareketli malzemelerin emniyete alınması konusunda CSS Kod ( Yük istifi ve Emniyete Alma Kodu) çerçevesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren bir farkındalık eğitimidir. Gemi tipi fark etmeksizin tüm armatörlerin denizde çalışan personeline aldırması tavsiye olunur. Eğitime başlamadan aşağıdaki açıklamaları lütfen okuyun.