IMO Kod Eğitimleri

Saha Personelleri İçin Yükleme Emniyeti Eğitimi

Eğitim ; CTU (Yük Taşıma Birimi) yüklemesi yapılan tüm alanlardaki personel için paketli ya da parça proje yüklerin yüklemesi ve emniyete alınması konularında en temel prensiplerin verilmesi üzerine tasarlanmıştır. Eğitim Yük taşıma birimlerinin türleri, yüke göre CTU seçimi, kontroller ve CTU Kod, CSS Kod ve EN-129195-1 hükümleri çerçevesinde yapılan yüklemelerde , karayolu ve denizyolu taşımacılığı …

Saha Personelleri İçin Yükleme Emniyeti Eğitimi Devamı »

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Farkındalık Eğitimi

Tehlikeli maddelerin; tehlikeli yük olarak kara, hava, demir ve denizyoluyla taşınmasında çalışan ancak uzmanlık alanlarının tehlikeli madde taşımacılığı olmayan personelin bu konudaki tanımlara aşina olması maksadı ile hazırlanmış temel bilgilendirme düzeyinde bir sertifika eğitimidir.

Gemilerde ; Gemi Teçhizatını ve Hareketli Malzemelerin Emniyete Alınması Farkındalık Eğitimi

Gemilerde personel tarafından seyire hazırlık aşaması ve seyir esnasında gemi teçhizatını ve hareketli malzemelerin emniyete alınması konusunda CSS Kod ( Yük istifi ve Emniyete Alma Kodu) çerçevesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren bir farkındalık eğitimidir. Gemi tipi fark etmeksizin tüm armatörlerin denizde çalışan personeline aldırması tavsiye olunur. Eğitime başlamadan aşağıdaki açıklamaları lütfen okuyun.