Eğitim kategorisi: IMO Kod Eğitimleri

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Farkındalık Eğitimi

Tehlikeli maddelerin; tehlikeli yük olarak kara, hava, demir ve denizyoluyla taşınmasında çalışan ancak uzmanlık alanlarının tehlikeli madde taşımacılığı olmayan personelin bu konudaki tanımlara aşina olması maksadı ile hazırlanmış temel bilgilendirme düzeyinde bir sertifika eğitimidir.

Gemilerde ; Gemi Teçhizatını ve Hareketli Malzemelerin Emniyete Alınması Farkındalık Eğitimi

Gemilerde personel tarafından seyire hazırlık aşaması ve seyir esnasında gemi teçhizatını ve hareketli malzemelerin emniyete alınması konusunda CSS Kod ( Yük istifi ve Emniyete Alma Kodu) çerçevesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren bir farkındalık eğitimidir. Gemi tipi fark etmeksizin tüm armatörlerin denizde çalışan personeline aldırması tavsiye olunur. Eğitime başlamadan aşağıdaki açıklamaları lütfen okuyun.